DVM 050

De zwenkeenheden uit de DVM050 serie zijn voor wat betreft de opbouw en afmetingen vergelijkbaar met de booreenheden uit de B050 serie. De eenheden kunnen worden uitgevoerd met een meerspillige boorkop.

De voedingsslag is 77 mm en het spindeltoerental 2.780 omw./min.

Zwenkbereik van 0º - 90º. Het bereik, met alle tussenposities, is instelbaar tussen de aanslagen.

Met een statische frequentieomvormer kan het toerental van de DVM050 traploos tot 5400 omw./min worden verhoogd.

Technische gegevens
Technische tekening 1
Technische tekening 2
• CAD tekening
• 3D tekening
Contact